Mecenatge

Lieder Càmera, Joan Manén, música i compromís

Música

L’extraordinari treball de recuperació de l’associació Joan Manén es fa remarcable en el moment en què es converteix en vivència: concerts i enregistraments. La tenacitat i impuls de l'associació Joan Manén aconsegueix que els projectes acabin sent Música.

 

Compromís Cívic

El vincle amb el territori i la implicació de les persones que hi viuen és vital per mantenir la cultura viva.

En aquest sentit, gràcies al conveni i suport de la Fundació Oreneta el projecte es fa extensible a ciutadans i empreses per tal que puguin col·laborar -hi.

 

Compromís amb la cultura catalana

Lieder Càmera sempre ha tingut especial dedicació en la música catalana i així ho té registrat als estatuts. Tant és així que Lieder Càmera és el cor amb més CD de música catalana enregistrats.

La implicació del cor en la cultura pròpia l’han fet enregistrar 2 CD de cançons populars i un altre de cançons de “la nova cançó” arranjades pels millors compositors de casa nostra.

En aquesta ocasió, no podia passar de llarg. Lieder Càmera enregistrarà les obres corals complertes de Joan Manén els dies 19 i 20 de juliol de 2014.

 

Què oferim?

 

 • L’oportunitat d'apostar pel compromís cívic  amb el territori i la societat impulsant, d'aquesta forma, la cultura.

• Assistir a alguns del concerts que porta a terme Lieder Càmera, Cor de Cambra i veure l’impacte de la inversió.

A les persones físiques

                 -  Dret de deducció d'un 25% de la donació a la quota de l'IRPF del donant. La base de la dedicció pel donant no podrà superar el 10% de la seva base liquidable de l'exerciciu. Donacions a partir d'1€

                 

A les empreses             

                  - Millora del seu posicionament al presentar-se com una empresa que aposta per la responsabilitat social

                - Motivació dels treballadors, dels consumidors i proveïdors de l’empresa, al col·laborar amb un projecte cultural i de qualitat.

                              - Obtenció de beneficis fiscals, amb els que es podrà desgravar un 35% de l’import dela donació en l’impost de societats, o el 100% de les despeses en la base imposable.

                              - Difusió de la col·laboració en els mitjans de comunicació interns i externs dels que disposa el programa Compromís Cívic de la Fundació Cívica Oreneta i Lieder Càmera, Cor de Cambra (web, notes de premsa, xarxes socials, etc.) així com dels seus públics, dissenyades per donar visibilitat al suport de les empreses.

                               - Difusió de la col·laboració en la edició del CD del concert

 

Ajundeu-nos amb una donació aquí